ویژگی خدمات ارائه شده

ویژگی خدمات ارائه شده
طراحی دستگاهها باتوجه به اصول مهندسی و جدیدترین طرحهای روز اروپا انجام می گیرد و سازه های ساخته شده برای خط خوراک دام با مدارک تحلیل مهندسی ساخته و ارائه میگردد .
زمان مورد نیاز برای تحویل خط تولید5-8 ماه میباشد.
ارائه کتابچه راهنما که حاوی اطلاعات فنی خط تولید ، سرویس و نگهداری خط ، نقشه های فوندانسیون و مورد نیاز، شرح کار تمامی ماشین آلات موجود خط و غیره میباشد.
کلیه خدمات ارائه شده دارای یکسال ضمانت و ده سال خدمات پس از فروش می باشد